Privacy Policy


Uw privacy onze zorg • Persoonsgegevens die worden verwerkt
Duursma Grondverzet V.O.F kan de bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Duursma Grondverzet V.O.F verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.
 • Duursma Grondverzet V.O.F kan de volgende persoonsgegevens verwerken 
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw E-mail -adres
  • Uw rekeningnummer
  • Aantekeningen tijdens uitvoering training- /advies- en/of coachingstraject
 • Waarom deze gegevens nodig zijn
Duursma Grondverzet V.O.F verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van onze promotieactiviteiten.
 • Hoe lang bewaart Duursma Grondverzet V.O.F uw gegevens
Duursma Grondverzet V.O.F bewaart uw gegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 • Delen met anderen
Duursma Grondverzet V.O.F verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bureau@Duursma Grondverzet V.O.F.nl. Duursma Grondverzet V.O.F zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 • Klacht indienen
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens als Duursma Grondverzet V.O.F het bovengenoemde niet naleeft.
 • Beveiligen
Duursma Grondverzet V.O.F neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.